ابزار دقيق ابزار دقيق .

ابزار دقيق

درباره‌ي مهندسي و الكترونيك كاربردي در ابزار دقيق

مهندسي ابزار دقيق

حوزه­ مهندسي ابزار دقيق بسيار وسيع است و ظاهرا در حال رشد است كه بخشي از آن به علت افزايش استفاده از كنترل اتوماتيك در كارخانجات توليدي و پردازش است. رشد همچنين باعث گسترش سنسورهاي دقيق تر و قوي تر شده كه به  ما اجازه مي­دهد تا پديده­ مورد نظر را شناسايي كنيم (مثلا حضور مقدار كم سم در غذا) و اين كار را با دقت بيشتري نسبت به يك نسل قبلتر انجام دهيم.برنامه­ آموزشي الكترونيك كاربردي و ابزار دقيق در اكثر دانشگاه­ها شامل واحدهايي در مورد طراحي دستگاه­هاي الكترونيكي آنالوگ و ديجيتال و مورد استفاده براي اندازه­ گيري و كنترل پارامترهايي مانند جريان، فشار، دما و سطح و كاليبراسيون اين گونه ابزار مي­شود. دانشجويان ياد مي­گيرند تا ميكرو كنترلرها را برنامه دهند و شبكه­ هاي ارتباطي متشكل از سنسورها، محرك ها و كنترلرهاي منطقي قابل برنامه دهي (PLC) را طراحي و نصب كنند. چون مهندسي ابزار دقيق به شكل نزديكي در ارتباط با مهندسي كنترل است، بعضي دانشگاه­ها شامل واحدهاي سيگنال، سيستم­ها و نظريه­ كنترل مي­شود.

الكترونيك كاربردي و ابزار دقيق

تمركز اوليه­ مهندسي ابزار دقيق، گسترش و كارگذاري ابزار برقي و الكترونيكي براي هدف اندازه­ گيري، نظارت و ثبت پديده ­هاي فيزيكي است. از ميان خيلي ديگر از انواع ابزار، مهندسين ابزار دقيق سنسورهاي لرزش زمين، سنسورهاي گلوكز خون، شناساي آتش و آمپرسنج­ها را گسترش مي­دهند.ابزار گسترش يافته به وسيله­ مهندسين ابزار دقيق شامل وسايل الكترونيكي آنالوگ، ديجيتال و سيگنال تلفيقي مي­شود. اكثر كاربران اين ابزار شامل صنايعي مي­شود كه روي پروسه­ هاي خودكارشده مانند كارخانجات شيميايي و تولديدي تمركز دارند. ايمني و بهبود توليد كنندگي و اطمينان پذيري اين كارخانجات، به اين ابزار بستگي دارد .يك حوزه­ بسيار وسيع كاري نيز در مهندسي پزشكي و در مترولوژي (رشته­اي كه دستگاه براي اندازه ­گيري فني ارائه مي­دهد) ايجاد مي­شود.


برچسب: مهندسي ابزار دقيق، الكترونيك كاربردي، اندازه گيري و كنترل، سنسورهاي دقيق‌تر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۱۱:۵۵ توسط:نادر رفيعي موضوع:

كاربردهاي مولتي متر در تجهيزات الكتريكي

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

براي يك تحليلگر و عيب ياب خوب بودن، شما بايد اين تكنيك­هاي زير را در عيب يابي الكتريكي و الكترونيكي بدانيد. در اين تحقيق پايه­­ اي ما همچنين از AVO meter (سنجشگر جريان،ولتاژ و مقاومت) يا مولتي متر ديجيتال يا آنالوگ براي تست پيوستگي يا مقاومتاين اجزاا  استفاده مي­كنيم.

در عيب يابي، ما از انواع مختلف ابزار دقيق پايه ­اي استفاده مي­كنيم ولي ابزار اصلي و مهم مولتي متر است. حالا ما اجزا و دستگاه­­ هاي ذكر شده در بالا را يكي يكي با اين ابزار بررسي مي­كنيم.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي فيوزها

براي تصديق فيوز و اينكه آيا در شرايط خوب است يا خراب، ما متد مشابهي را انجام مي­دهيم. تست پيوستگي كه در بالا شرح داده شد. به طور خلاصه، اگر متر صفر را نشان دهد يعني اينكه فيوز در وضعيت خوب است و اگر بينهايت را نشان داد يعني اينكه پيوستگي فيوز، آسيب ديده يا ورم كرده است و شما بايد آن را سريعا تعويض كنيد.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي فيوز ها

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي خازن ها

ما هم اكنون در مورد موضوع اينكه چگونه يك خازن را با ديجيتال (مولتي متر) يا آنالوگ (AVO meter) به وسيله­ ۴ روش با منظرهاي تصويري بررسي كنيم،بحث كرده­ ايم.

در اين تحقيق، شما مي­توانيد اينكه خازن خوب است يا اتصال كوتاه يا مدار باز است را با مولتي متر يا AVO meter بررسي كنيد.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي مقاومت ها

براي بررسي اينكه آيا مقاومت سالم است يا خراب، ما از مولتي متر استفاده مي­كنيم. براي اين هدف، AVO meter را برداريد (يامولتي متر ديجيتال) و مقاومت را انتخاب كنيد (در AVO meter عقربه را به سمت Ω يچرخانيد) حالا هر دو پايانه­ مقاومت را به پايانه­ هاي AVO يا مولتي متر ديجيتال متصل كنيد. اگر متر مقدار دقيق و واقعي مقاومت را با تلورانس كمي نشان دهد يعني مقاومت در شرايط خوبي است.

براي مثال براي مقاومت ا كيلو اهم با تلورانس ۵ درصد متر بايد مقاومت ۹۵۰ يا ۱۰۵۰ اهم را نشان دهد. ولي اگر بينهايت را نشان داد  يعني مقاومت خراب شده يا مدار باز است و بايد با يك سالم تعويض شود(مقدار دقيق).

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي سيم و كابل ها

براي بررسي اينكه آيا سيم و كابل ها در وضعيت خوبي هستند يا اينكه قبل از اندازه ­دهي براي نصب سيم كشي­ هاي الكتريكيخراب شده ­اند، ما تست پيوستگي را انجام مي­دهيم. براي اين هدف، AVO meter را برداريد (يا مولتي متر ديجيتال) و مقاومت را انتخاب كنيد (در AVO meter عقربه را به سمت Ω يا مقاومت بچرخانيد)

حالا هر دو پايانه (ترمينال) را به ترمينال AVO  يا مولتي متر ديجيتال متصل كنيد، هر دو انتهاي لخت شده­ كابل يا سيم. اگر متر صفر اهم را نشان دهد، به اين معني است كه سيم يا كابل در شرايط خوب است و اگر بينهايت را نشان دهد يعني اينكه سيم يا كابل خراب شده است. پس شما بايد با يك سيم جديد آن را عوض كنيد.

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي سيم و كابلها

كاربرد مولتي متر در آزمون خرابي دكمه هاي سوييچ يا فشار

از روش مشابه كه در بالا براي بررسي سيم و كابل شرح داده شد، استفاده كنيد. براي انجام صحيح اين آزمون، شما بايد اين روش را در هر دو مورد به كار ببريد (وضعيت­هاي on,off) روي دكمه­ هاي سوييچ و فشار. به بيان ديگر، اول اين متد را روي دكمه­اي سوييچ/ فشار به كار بريد و سپس دكمه­ فشار را فشار دهيد و متد مشابه را دوباره انجام دهيد.

در تلاش اول،اگر متر صفر را نشان داد و در تلاش دوم متر بينهايت را نشان داد، اين بدين معني است كه دكمه­ سوييچ يا فشار در شرايط خوبي است. اگر متر در هر دو حالت صفر يا بينهايت را نشان دهد، به اين معني است كه سوييچ در حال اتصال كوتاه است ياا پيوستگي ارتباط آسيب ديده است و شما بايد آن را با يك ابزار نو تعويض كنيد.


برچسب: ابزار دقيق، مولتي متر، كاربرد مولتي متر، تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي، سيم و كابل، دكمه­ سوييچ يا فشار، فيوز، خازن­ها، مقاومت­ها، كابل يا سيم،،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۴۹:۰۸ توسط:نادر رفيعي موضوع:

سنسورهاي الكترونيكي در مهندسي ابزار دقيق

سنسورهاي الكترونيكي

در قسمت شكل يك اشعه نوري وارد فضاي مياني دو صفحه شده و منعكس مي‌شود. چون كريستال مايع داراي ساختمان منظم است اشعهٔ منعكس شده به گونه‌اي مخرب با شعاع نور ورودي تداخل مي‌كند و سنسور، تيره و مات مي‌شود. در شكل تا دماي كريستال بالا مي‌رود تا حدي كه ساختمان منظم كريستالي آن به خاطر آشفتگي حرارتي، درهم شكسته مي‌شود.

دمايي را كه در آن، اين پديده اتفاق مي افتد بستگي به ساختمان دقيق مولكولي دارد. مي‌توان تركيبات را به گونه‌اي توليد كرد كه از تغييرات دماي مشخصي تبعيت كند. اگر در اين شرايط يك اشعه نوراني وارد فاصله بين دو صفحه شود، در مسير معمولي خودش منعكس مي‌شود و به نظر مي‌رسد سنسور، شفاف است (رنگ مادهٔ پشت صفحه معمولاً قابل رؤيت است). اگر در روش فوق از نور پلاريزه استفاده شود، مي‌توان تغييرات درجات حرارت كوچك‌تر از را نيز اندازه گيري كرد. اگر از نور سفيد معمولي در روش فوق استفاده شود، دقت ريزولوشن تا خواهد بود. امتيازسنسورهاي دماي كريستال مايع اين است كه اولاً نسبتاً ارزان تهيه  مي‌شوند ثانياً تداخل الكترومغناطيسي در آنها بوجود نمي ايد. عدم تأثير ميدان الكترومغناطيسي بر اين ستسورها باعث شده است در كاربردهايي كه تداخل الكترومغناطيسي براي سنسورهاي الكترونيكي معمولي مشكل جدي است، سنسورهاي كريستال مايع جايگزين خوبي براي سنسورهاي دماي معمولي باشند. مي‌توان توسط يك لينك فيبر نوري، از فاصله دور توسط سنسور كريستال مايع درجه حرارت را اندازه گرفت.

بي متالها در مواردي كه در تعيين دماي نقطهٔ اندازه گيري، دقت زياد لازم نيست و يا پايين بودن هزينه مورد تقاضا است و نيز در سيستمهاي كنترلي به عنوان كليد خاموش – روشن به كار مي‌روند. اين وسايل غالبا به عنوان كليد قطع اضافه بار در موتورهاي الكتريكي نصب مي‌شوند


برچسب: سنسورهاي الكترونيكي، سنسورهاي دماي كريستال، سنسور دماي كريستال، ابزار دقيق،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۳۲:۴۴ توسط:نادر رفيعي موضوع:

آشنايي با تجهيزات ابزار دقيق

مدارات ترموكوپل

 

 ضعف سيستم با روشي معروف به جبران سازي اتصال سرد (در مباحث آينده توضيح داده خواهد شد) كه در آن، مشخصهٔ تقويت كنندهٔ سيگنال ساز با قرار دادن يك ترميستور در مدار اصلاح مي‌شود، رفع خواهد شد. معمولاً در مواردي كه از ترموكوپل استفاده مي‌شود، طرح  وارهٔ شكل كاربرد دارد. براي حفاظت فيزيكي ترموكوپل غالباً دو سيم آن را داخل لوله و يا روكشي از جنس فولاد زنگنزن و يا مس كه قابل انعطاف است قرار مي‌دهند. البته اين محفظه سازي باعث افزايش ثابت زماني سيستم خواهد شد. امتياز عمدهٔ ترموكوپلها محدودهٔ وسيع اندازه گيريآن‌ها است كه به طور اسمي اگر جنس ترموكوپل كرومل آلومل باشد را  دربرمي گيرد. ديگر امتياز ترموكوپلها، عملكرد خطي آنها در محدودهٔ اندازه گيري است. جدول مشخصات انواع معروف‌ترين ترموكوپل‌هاي تجارتي موجود را نشان مي‌دهد. اگر قسمت كوچكي نوك جوشكاري شده ترموكوپل برداشته شده و ترموكوپل داخل خط لوله جاسازي شود، دماي سيال جاري در داخل لوله، بدون هيچگونه زحمتي قابل اندازه گيري است. اين نوع سنسورها در بازار موجود هستند و غالباً جهت اندازه گيريهاي تجربي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

جبران سازي ترموكوپل همانگونه كه قبلاً گفته شد، معمولاً نگهداشتن اتصالات سرد ترموكوپل در دماي مرجع كنترل شده عملي نيست. اما  وقتي اتصالات سرد ترموكوپل در درجه حرارت محيط قرار داده شوند، چون دماي محيط ممكن است تغيير كند، لذا جبران سازي اتصال سرد ضروري به نظر مي‌رسد. شكل را در نظر بگيريد، همانگونه كه در شكل پيداست اتصال مخصوص اندازه گيري ترموكوپل در درجه حرارت واتصال سرد آن در دماي محيط قرار دارد. خروجي ترموكوپل عبارت است از، اما خروجي ترموكوپل در شرايطي كه اتصال سرد در قرار دارد يعني را، جهت اندازه  گيري دما مورد لزوم است. بنابراين مقدار ولتاژ بايستي به اضافه شود تا تصحيح شود.

ولتاژ جبران سازي اتصال سرد ناميده مي‌شود و به طور خودكار توسط مدار شكل كه شامل ترميستور است ايجاد مي‌شود۔ مقاومت‌هاي  غيرقابل تغيير با دما هستند. أبتسادا پل ثدر با همه اجزايش متعادل مي‌شود. هنگامي كه دماي محيط از تغيير كند، يك ولتاژ عدم تعادل در طول ايجاد مي‌شود.

ترموكوپل در ابزار دقيق

ترموكوپل يكي از ابزار هاي مهندسي ابزار دقيق مي باشد كه در موارد  زيادي كاربرد دارد. ما در تلاش هستيم تا به شما درباره آن اطلاعات كافي را بدهيم . 

آرايش‌هاي چند ترموكوپلي

 مي‌توان چند ترموكوپل را به طور  سري و يا موازي به هم متصل كرد و كاربردهاي بهتري براي آنها يافت. آرايش سري اصولاً جهت افزايش حساسيت ترموكوپل استفاده مي‌شود.  همهٔ اتصالات اندازه گيري در يك دما نگه داشته مي‌شوند و همه اتصالات مرجع در دماي ديگري قرار مي‌گيرند. اين آرايش ترموكوپل ها، اغلب به نامترموپيل ناميده مي‌شود و براي تعداد ترموكوپل، خروجي آرايش فوق برابر  خروجي يك ترموكوپل تنها خواهد بود. يك نمونه تجاري ترموپيل از جنس كروملا! كنستانتان داراي 25 اتصال است و در حدود مقدار خروجي آن است. آرايش موازي ترموكوپل ها مطابق شكل در صورتي كه اتصالات سرد و مرجع در دماهاي يكسان باشند مثل يك ترموكوپل واحد، دما را  اندازه مي‌گيرد. اگر اتصالات اندازه گيري در دماهاي مختلف قرار داده شوند و مربوط به ولتاژ خروجي، دماي متوسط است (تا زماني كه ترموكوپل ها در فاصله دماي اندازه گيري رفتار خطي داشته باشند).

 


برچسب: ابزاردقيق، مدارات ترموكوپل، انواع ترموكوپل، مهندسي ابزار دقيق، اندازه گيري، ترموكوپل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۴۵:۵۴ توسط:نادر رفيعي موضوع: